Menu

 

HEPi SEVGİLİLER GÜNÜ KAMPANYASI KAZANANI BELİRLENDİ

Noter İbrahim Mısırlıoğlu huzurunda gerçekleşen çekilişte 1 şanslı HEPi kullanıcımız The Arkın İskele Hotel'de sevdiği ile birlikte 2 gece 3 gün Ultra Her Şey Dahil çift kişilik konaklama kazandı.

Kazanan HEPi kullanıcımızı tebrik eder, sevdiği ile birlikte güzel bir tatil geçirmelerini dileriz.


 

OPTİMUM ve KOOP24 SEVGİLİLER GÜNÜ KAMPANYASI KAZANANLARI BELİRLENDİ.

Noter İbrahim Mısırlıoğlu huzurunda gerçekleşen çekilişte 5 şanslı kart müşterimiz The Arkın İslele Hotel'de sevdiği ile birlikte 2 gece 3 gün Ultra Her Şey Dahil çift kişilik konaklama kazandı.

Kazanan müşterilerimizi tebrik eder, sevdikleri ile birlikte güzel bir tatil geçirmelerini dileriz.


Müşteri Temsilcilerimiz:

Lefkoşa Şubesi: 0539 101 8308  

Mağusa Şubesi: 0548 851 1322 

Girne Şubesi: 0548 885 7690

İskele Şubesi: 0548 840 1246

Güzelyurt Şubesi: 0533 874 3740

 

Kredinin Amacı:

 • İlk defa konut sahibi olacak gerçek kişilerin konut alımlarının finansmanı amacı ile kullandırılacaktır.

Programdan Kimler Yararlanabilir:

 • KKTC sınırları içerisinde kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları adına kayıtlı evi olmaması ve 24 Temmuz 2022 sonrasında adına kayıtlı bir konutu devretmemiş olması,
 • Hane geliri aylık net 155.000 TL’yi geçmemesi,
 • Krediye başvuran kişinin 18 yaş üstü olması,
 • Sosyal Sigortalar veya Kamu Kurum ve Kuruluşlarının emekli sandığına veya Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Sosyal Sigortalar Sistemine aktif kaydı olması ve başvuru tarihinden önceki son 6 ay süresince prim yatırımının bulunması.
 • KKTC’de ikamet eden KKTC vatandaşı olması.

 Kredinin Para Cinsi:

 • Türk Lirası

 Başvuru Tarihi:

 • Krediye başvurular 12/01/2024’de başlayacaktır. 

 Kredi Limiti:

 • Her bir kişiye kullandırılabilecek kredi tutarı 1.600.000 TL’yi geçmemek üzere, satın alınacak konutun değerinin azami %80’i kadar olacaktır.

Kredinin Faiz Oranı:

 • Krediniz %21 yıllık sabit faiz oranı ile kullandırılacaktır.

Kredinin Vadesi:

 • Kredi aylık eşit taksitli ve azami 120 ay vadeli olacaktır. 1.600.000 TL ve 120 ay için yaklaşık aylık taksit tutarı 32.687 TL’dir. (185 m2’ye kadar olan konutlar için)

Kredinin Kullandırımı:

 • Krediniz hesaben kullandırılır, satıcının hesabına aktarılır.

Kredinin Masrafı:

 • Faiz + BSİV dışında herhangi bir komisyon, damga pulu ve benzeri masraf ödemezsiniz.

Kredinin Teminatı ve Sigorta:

 • Kredi teminat ve sigorta işlemlerinde Bankamız kredi mevzuat kriterleri geçerlidir.

Talep Edilecek Belgeler:

Konut alımı finansmanı için kullandırılacak kredilerde Bankamız kriterleri doğrultusunda talep edilmesi gereken belgelere ek olarak;

 • Hanede yaşayan gerçek kişiler adına Tapu ve Kadastro Dairesi’nde kayıtlı konut bulunmadığını ve 24 Temmuz 2022 sonrasında herhangi bir konutu elden çıkarmadığını gösteren Tapu ve Kadastro Dairesi’nden alınmış araştırma (search) belgesi,
 • Satın alınacak konuta ait koçan, koçan yoksa satıcı ile yapılmış olan Topu ve Kadastro Dairesi’ne kaydedilmiş Satış Sözleşmesi.
 • Satın alınacak konut için gayrimenkul değerlendirme raporu,
 • Sosyal Sigortalar veya Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Emekli Sandıklarına veya Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Sosyal Sigortalar Sistemine aktif kayıtlı olduğu ve son 6 aylık süreyle prim yatırımı olduğunu gösteren belge aslı,
 • Hane gelir beyanı ve tevsik edici belgeler,
 • Muhtarlıktan alınmış ikametgâh belgesi ile aynı hanede ikamet eden kişileri gösterir belge (alınan belgelerin pullanmış olması gerekmektedir)
 • Satın alınacak olan konuta yapılacak olan deprem riskini de içeren sigorta poliçesi, eğer poliçe bulunmuyorsa deprem riskini de içeren sigorta yapılabileceğine dair Şeker Sigorta (Kıbrıs) ’den alınan belge.

Programdan Kimler Yararlanamaz:

 • Kredi talebinde bulunan kişiler ve kefillerinin bankalarda “Tahsili Gecikmiş Borcu” olanlar.
 • “Çek Yasağında” olanlar.
 • Birinci ve İkinci derece kan ve sıhri (evlenme sonucu ortaya çıkan yakınlık, akrabalık) hısımlardan konut satın alan kişiler.

 


Müşteri Temsilcilerimiz:

Lefkoşa Şubesi: 0539 101 8308  

Mağusa Şubesi: 0548 851 1322 

Girne Şubesi: 0548 885 7690

İskele Şubesi: 0548 840 1246

Güzelyurt Şubesi: 0533 874 3740

 

Kredinin Amacı:

Tarımsal ve hayvansal üretime yönelik olarak kullanılmak üzere satın alınacak bir adet yurt içinden ve/veya yurt dışından (''0 km'' ve ''0 sayaçta'', Plakasız / Kullanılmamış) yeni traktör ve bir adet traktöre monte edilmek suretiyle kullanılabilecek ekipmanın finansmanı amacıyla kullandırılacaktır.

Aynı kişiler her iki amaç için de ayrı ayrı talep yapma hakkına sahiptirler.

Programdan Kimler Yararlanabilir:

Yasal karşılık indirimine konu olacak tarımsal mekanizasyon kredilerinin,

a) Genel Tarım Sigortası Fonuna yaptığı güncel beyana göre;

 • Kuru tarım faaliyeti yürüten ve en az 100 dönüm ve üzeri arazisi bulunan,
 • Sulu tarım faaliyeti yürüten ve en az 10 dönüm ve üzeri arazisi bulunan, 

b) Hayvancılık faaliyeti yürüten ve en az 100 küçükbaş veya 50 büyük baş hayvanı olan ve tarım ve hayvancılık faaliyetiyle ilgili vergi yükümlüsü gerçek ve tüzel kişilere kullandırılmış olması gerekmektedir.

Üreticiler kredi paketinden sadece bir kere yararlanabileceklerdir. 

Kredinin Para Cinsi:

 • Türk Lirası (TL)

Başvuru Tarihi:

 • Krediye başvurular 12/01/2024'de başlayacaktır.

 Kredi Limiti:

 • Kuru tarım ve hayvancılık faaliyetinde kullanılacak traktörler için 1.500.000 TL’yi geçmemek üzere satın alınacak traktör değerinin azami %75’i,
 • Sulu tarım faaliyeti faaliyetinde kullanılacak traktörler için 1.000.000 TL’yi geçmemek üzere satın alınacak traktör değerinin azami %75’i,
 • Traktöre monte edilebilecek ekipman için 300.000.TL’yi geçmemek üzere satın alınacak ekipman değerinin %100’ü kadar olacaktır.

Kredinin Faiz Oranı:

 • Krediniz %27 yıllık sabit faiz oranı ile kullandırılacaktır.

Kredinin Vadesi:

 • Kredi 60 ay vadeli olup, aylık eşit taksitli veya faaliyet alanına göre banka ile yapılacak mutabakat çerçevesinde 3-6-12 ayda bir eşit taksit ödemeli olacaktır.

Kredinin Kullandırımı:

 • Krediniz hesaben kullandırılabilir.

Kredinin Masrafı:

 • Faiz + BSİV dışında herhangi bir komisyon, damga pulu ve benzeri masraf ödemezsiniz.

Kredinin Teminatı ve Sigorta:

 • Kredi teminat ve sigorta işlemlerinde Bankamız kredi mevzuat kriterleri geçerlidir.

Talep Edilecek Belgeler:

“Traktör ve Ekipman Alımı” maksadıyla kullandırılacak kredilerde Bankamız kriterleri doğrultusunda talep edilmesi gereken belgelere ek olarak;

 • Kuru ve sulu tarım faaliyetinde arazi büyüklüğüne dair Genel Tarım Sigortası Fonu’na yapılan en güncel beyanlar, (Sistemden alınan sorgular kredi talebinde bulunan şahsın kredi dosyasına eklenecektir. Sistemde kayıtlı beyanı bulunmayan ve/veya beyana itirazı bulunan üreticiler Genel Tarım Sigortası Fonu’dan arazi büyüklüklerine dair yazılı belge getireceklerdir.)
 • Hayvancılık faaliyetinde sahip olunan hayvan adetine dair Veteriner Dairesi’nden alınacak belge,
 • Kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları ve/veya tüzel kişi adına Trafik Dairesi Motorlu Araçlar Şubesi’nden alınmış model yılı bilgisini de içeren belge,
 • Muhtarlıktan alınmış ikametgah belgesi (alınan belgelerin pullanmış olması gerekmektedir),
 • Muhtarlıktan alınmış aynı hanede ikamet eden kişileri gösterir “Birlikte Yaşam” belgesi (alınan belgelerin pullanmış olması gerekmektedir),
 • Bu kapsamda kullandırılacak kredi ile satın alınacak traktör ve/veya traktöre monte edilmek suretiyle kullanılabilecek ekipmanın kredi kapatılmadan önce elden çıkarılması durumunda kullandırılan krediye, Bankanın o tarihteki ticari kredilere uygulamakta olduğu en yüksek faiz oranı uygulanacaktır.

 Programdan Kimler Yararlanamaz:

 • Kredi talebinde bulunan kişiler ve kefillerinin bankalarda “Tahsili Gecikmiş Borcu” olanlar.
 • Çek yasağında olanlar.
 • İkinci iş yapma yasağı olanlar. (Emekliler hariç, kamu kurum ve kuruluşlarından maaş alanlar)
 • Kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları ve/veya tüzel kişi adına kayıtlı model yılı 2013 ve daha sonrasına ait traktörü bulunanlar. (Bu kriter traktör alımı için geçerlidir.)
Traktör Alımı Kuru Tarım Sulu Tarım Küçükbaş Hayvan Üreticisi Büyükbaş Hayvan Üreticisi
Kredi Tutarı 1.500,000 TL 1.000,000 TL 1.500,000 TL 1.500,000 TL
Ödeme Sıklığı Yılda Bir Kez Ödemeli Yılda Üç Kez Ödemeli Yılda İki Kez Ödemeli Aylık Ödemeli
Taksit Tutarı 557,947.00 TL 125,993.30 TL 286,063.15 TL 46,907.22 TL

 

Ekipman Alımı Kuru Tarım Sulu Tarım Küçükbaş Hayvan Üreticisi Büyükbaş Hayvan Üreticisi
Kredi Tutarı 300,000 TL 300,000 TL 300,000 TL 300,000 TL
Ödeme Sıklığı Yılda Bir Kez Ödemeli Yılda Üç Kez Ödemeli Yılda İki Kez Ödemeli Aylık Ödemeli
Taksit Tutarı 111,589.40 TL 37,798.00 TL 57,212.63 TL 9,381.44 TL

HEPi Cüzdan Bakiyesi ile kare kodu okutarak yeni yıl alışverişlerinde harcama yapan HEPi kullanıcılarımız, kampanya çerçevesinde kazanmış oldukları Samsung 65’’ UHD Smart TV’ler Genel Müdürlük binamızda Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Haluk Yerli tarafından takdim edildi.

Müşterilerimizi tebrik eder, hediyelerini sağlıklı günlerde kullanmalarını dileriz.


HEPi - Kıbrıs'ın Mobil Cüzdanı

Uygulamayı hemen indir, mobil cüzdan hesabına para aktar ve QR kod ile paraya, karta, POS cihazına dokunmadan temassız ödemeye başla!

Hemen İndir

En Son Yeniliklerimiz

Koopbank İlk Evim Kredisi
Koopbank'tan Traktör ve Ekipmanı Kredisi
Optimum Aşkın Kıymetini Bilir
HEPi Aşkın Kare Kodu
Optimum ile Sevgililer Günü Alışverişlerinizi Keyifle Yapın