Menu

Süt üretimi ve besicilik yapan küçükbaş ve büyükbaş hayvan üreticilerimize destek amaçlı kullandırılacak ''Yem Girdi Kredileri'' kullanım şekli ve kuralları şu şekildedir:

 

Kredinin Kullanım Amacı:

 • Arpa alımlarınız
 • Sano alımlarınız
 • Balya alımlarınız
 • Vigo alımlarınız
 • Silaj alımlarınız
 • Yemlik Hammadde alımlarınız
 • Firmalara olan yem borçlarınızın ödenmesi

 

Programdan Kimler Yararlanabilir:

 • KKTC Veteriner Dairesi’nde kayıtlı hayvan varlığı bulunan gerçek veya tüzel kişi işletmeler yararlanabilir.

 

Kredi Limiti:

 • Aylık geliriniz ve/veya bankamızdaki hesabınıza gelen süt alacağınız ölçülerek kredi limitiniz belirlenir.

 

Kredinin Para Cinsi:

 • Türk Lirası (TL)
 • STG ve EURO

 

Kullandırım Süresi:

 • Kredi kullandırma tarihi 01 Haziran – 30 Temmuz 2020’dir.

 

Kredinin Faiz Oranı:

Kredi sabit faizli olup,

 • Kredi taksitleri süt ürün alacaklarından kesilecek olanlar kişiler için yıllık %10.70 TL ve %4.50 Döviz.
 • Diğerleri için yıllık %11.25 TL ve %5 Döviz olarak uygulanır.

 

Kredinin Kullandırımı:

 • Kredi amacı için beyan edilen fatura karşılığı hesaben veya
 • Faturasız alımlarınızda ise alım yaptığınız şahsa hesaben veya çek çıkarılarak ödenmesi suretiyle kullandırılır.

 

Kredinin Vadesi:

 • Kredinin vadesi ilk 3 ay ödemesiz, toplam 12 aydır. (Ödemesiz dönem dahil).
 • İlk taksit ödeme tarihi kredinin kullandırıldığı tarihi takip eden 3’üncü ayın dolduğu günden başlayarak 10 eşit taksitte tamamlanır.

 

 TL KREDİ      

KREDİ MİKTARI

TAKSİT TUTARI 

50,000   

5,350

100,000   

10,699

200,000   

21,397

300,000   

32,096

400,000   

42,794

500,000   

53,492

 

 DÖVİZ KREDİ

KREDİ MİKTARI

TAKSİT TUTARI 

(STG, EUR)

5,000   

515

15,000   

1,545

25,000   

2,575

35,000   

3,604

45,000   

4,634

55,000   

5,664

 

 


Bayram Kampanyası 18 Mayıs 2020 – 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında geçerlidir. Optimum POS cihazlarından yapılacak tek taksitli (3,5,7,9) giyim, ayakkabı, optik, saat, cep telefonu, elektronik eşya, klima, mobilya, hediyelik eşya, takı ve kozmetik alışverişlerde +3 taksit fırsatından yararlanabilirsiniz. Ticari amaçlı alışverişler ve İş Dünyası kartları ile yapılan alışverişler kampanyaya dahil değildir.


Kredi Faiz Destek Fonu Programı çerçevesinde belirlenen kullanım şekli ve kuralları:

Kredinin Kullanım Amacı:

 • Yurtiçi mal ve hizmet temini için keşide edilmiş çeklerinizin ödemesi,
 • Yurtdışından hammadde alımlarınızın ödemesi,
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarına olan mali yükümlülüklerinizin (vergi, prim vs.) ödemesi,
 • Personel maaşlarınızın ödemesi.

Programdan Kimler Yararlanabilir:

 • KKTC’de kayıtlı vergi yükümlüsü gerçek ve/veya tüzel kişi işletmeler yararlanabilir. 

Programdan Kimler Yararlanamaz:

 •  Kredi talebinde bulunan kişiler ve kefillerinin bankalarda “Tahsili Gecikmiş Borcu” olanlar,
 • “Çek Yasağında” olanlar ve bunların direktörleri.

Kişi Kredi Limiti:

 • Yıllık cironuzun %10’unu geçmemek üzere, azami 4,000,000.-TL.
 • Yıllık ciro, Gelir ve Vergi Dairesi’ne sunulmuş en son mali tablolar dikkate alınarak hesaplanır.

Kredinin Para Cinsi:

 • Türk Lirası (TL)

Kullandırım Süresi:

 • Son müracaat tarihi 15 Haziran 2020 olup kullandırım süresi 30 Haziran 2020 tarihi ile sınırlıdır.

Kredinin Faiz Oranı:

 • Kredi sabit faizli olup, faiz oranı vadesine değin yıllık %12 + BSİV dir. Vadesinde kapanmayan ve/veya taksit ödemelerinde temerrüde düşen kredilere gecikme faiz oranı %18 + BSİV olarak uygulanır. 

Kredinin Vadesi:

 •  Kredinin vadesi 6 (altı) ay ödemesiz olup, toplam 15 aydır. (Ödemesiz dönem dahil).
 •  İlk taksit ödeme tarihi kredinin kullandırıldığı tarihi takip eden 6’ncı ayın dolduğu günden başlayarak 10 eşit taksitte tamamlanır.

Kredinin Kullandırımı:

 • Kredi kullanım amacınıza yönelik olarak, alacaklılarınızın hesabına ödeme olarak yapılır. 

Kredinin Masrafı:

 • Faiz + BSİV dışında herhangi bir komisyon, damga pulu ve benzeri masraf ödemezsiniz.

“Kredi Faiz Destek Fonu”ndan Karşılanacak Faiz Oranı:

 • Krediye uygulanacak olan faiz oranının 3 puanlık kısmı her ay taksit ödendiği zaman Kredi Faiz Destek Fonu’ndan iadesi talep edilerek hesabınıza aktarılacaktır.

Kredinin Başvurusunda Talep Edilecek Genel Belgeler:

 • Defter hesabı tutan kişilerden Gelir ve Vergi Dairesi’nden onaylı 2019 yılına ait (mali tablolar) “İşletme Hesap Özeti” 2019 yılı onaylı değil ise 2018 yılına ait olanlar kabul edilir. 
 • Bilanço usulü ile kayıt tutan kişilerden Gelir ve Vergi Dairesi’nden 2019 yılına ait onaylı bilanço, kar-zarar cetvelleri ile bunlara ekli tablolar 2019 yılına onaylı değil ise  2018 yılına ait olanlar kabul edilir.
 • 30 gün içerisinde alınmış vergi borcu yoktur veya vergi borcu yapılandırılmıştır yazısı. (Kamu Kurum ve Kuruluşlarına olan borçların ödenmesi maksadıyla, kullandırılacak krediler hariç) 
 • Tüzel kişilerden şirket onay belgeleri ile ana sözleşme ve tüzük

Kredi Amacına Yönelik Talep Edilecek Özel Belgeler:

 • Yurtiçi mal ve hizmet temini için keşide edilen çeklerin ödenmesi amacıyla talep edilen kredilerde, keşide edilmiş çeklerin dökümü ve bu çeklerin bağlantılı olduğu faturalar,
 • Hammadde alımı amacıyla talep edilen kredilerde, gümrükten hammadde olduğuna dair yazılı belge ve fatura,
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarına mali yükümlülüklerin (vergi, prim vs.) yerine getirilmesi amacıyla talep edilen kredilerde, ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşundan alınmış yükümlülüğü gösteren belge,
 • Personel maaşlarının ödenmesi amacıyla talep edilen kredilerde, maaş bordrosu formatında kişilerin bilgilerini de içeren beyan,

Diğer belgelere ek olarak talep edilecektir.


 

Kampanya 20 Ocak — 11 Şubat 2020 tarihleri arasında, Optimum ve Koop24 kartları (DAÜ Öğrenci Kampüs Kart, ÖYAK, K.T. Öğretmenler Koop, Lefkoşa İktisat Koop ve Memurlar Koop kartları) ile Optimum POS cihazlarında tek ödeme ve taksitli alışverişlerde geçerlidir. Kart kullanıcısı alışveriş tutarının her 100 TL'lik kısmı ile kampanyada 1 çekiliş hakkına sahip olacaktır; ör. 400 TL değerindeki alışverişte 4 çekiliş hakkı kazanacaktır. Çekiliş 12 Şubat 2020 Çarşamba günü, noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Ticari amaçlı alışveriş ve İş Dünyası kartı ile yapılan alışverişler kampanyaya dahil değildir. Kampanyadan yararlanabilmek için çekiliş tarihinde kartın açık ve kullanılabilir olması gerekmektedir. Ayrıca Optimum kartlar için ödemelerde son 6 ay içerisinde birden fazla gecikmeye girilmemiş olması koşulu aranacaktır. Koopbank çalışanları ve çalışanlarla aynı hanede ikamet eden 1. derece yakınları kampanya kapsamı dışındadırlar.

 


KOOPBANK Yeni Web Sitesi Yayında

Yenilenmis arayuzu ve zengin icerigi ile Koopbankın Yeni web sitesi yayında.

Site Tanıtımı

En Son Yeniliklerimiz

Babalara Optimum Sevinci
İşletme Destek KredisiTatilinize Optimum Heyecanı
Hayvancılarımıza Yemlik Destek Kredisi
İşletme Destek Kredisi