Menu

Tarım ve hayvancılık kredilerine gerek bağlı olunan kooperatifler gerekse bireysel olarak başvurulabilir.

Kredinin türüne göre başvuru için gerekli olan evraklar banka şubelerimizden veya üyesi olunan kooperatifler öğrenilebilir.

Başvuru Sırasında Üreticilerden Talep Edilecek Belgeler

Müşterinin/Müşterilerin;

 • Kimlik kartı fotokopisi,
 • Başvuru sahibinin adresini teyit eden belgeler (en son ödenen elektrik/su faturası veya muhtardan ikametgah belgesi),
 • Çiftçi Belgesi (Sadece 2014 – 2015 Tohumluk Materyali için başvuracak üreticilerden)
 • Üye olduğu Kooperatiften vadesi düşmüş borcu bulunmadığına dair yazı
 • Gayrimenkul teminatı verilecekse ipotek verilecek gayrimenkulün/gayrimenkullerin koçan fotokopisi
 • Gayrimenkul teminatı verilecekse ipotek verilecek gayrimenkulün/gayrimenkullerin Bankamız ekspertizleri tarafından yapılacak değerlendirmesi
 • Araç teminatı verilecekse rehin verilecek aracın Motorlu Araç Kayıt Belgesi Sureti,

Yapılacak inceleme sonrası bankamızın ilave belge talep hakkı saklıdır.

Kefilin/Kefillerin;

 • Kimlik kartı fotokopisi,
 • Kefilin adresini teyit eden belgeler (en son ödenen elektrik/su faturası veya muhtardan ikametgah belgesi),
 • Kefilin gelirini gösteren belge (maaş bordrosu ve/veya muhasebeciden mühürlü gelir belgesi),
  • Kira geliri var ise kira sözleşmesi (vergi dairesi' nden onaylı olacak)

  Yapılacak inceleme sonrası bankamızın ilave belge talep hakkı saklıdır.

  Tarım ve Hayvancılık Kredileri faiz oranları için tıklayınız. • Süt Alacağına Karşılık Kullandırılan Krediler

  Süt alacağı SÜTEK tarafından Bankamıza yatırılan ve hesapları Bankamızda bulunan üreticiler ile süt alacağını Bankamıza aktarabileceğine dair üyesi olduğu kooperatiften belge getiren üreticilere özel şartlarda ve düşük faiz oranı ile kullandırılmakta olan kredilerdir.

  • Büyükbaş hayvan üreticisi olup SÜTEK’ e inek sütü teslim eden üreticilere 1.5 aylık (3 liste) teslim ettikleri süt bedeli kadar;
  • Küçükbaş hayvan üreticisi olup SÜTEK’ e koyun/keçi sütü teslim eden üreticilere aylık teslim ettikleri süt bedelinin yarısı (½) kadar;

  Türk Lirası ve/veya karşılığı Yabancı Para cinsinden taksitli kredi ve/veya Cari Hesap Limiti tahsis edilmektedir.

  50,000.-TL’ ye kadar kredi kullandırılacak olan üreticilerden 2 muteber şahsi kefil, 50,000.-TL ve üzerinde kredi kullandırılacak olan üreticilerden ise 3 muteber şahsi kefil teminatı alınmaktadır.

  Bu kapsamda kredi kullanmakta olan üreticilere ferdi kaza sigortası yapılmaktadır.

 • Girdi Kredileri
 • Zirai Alet Alımı Maksadıyla Kullandırılan Krediler
 • Hayvancılık Alet – Ekipmanı Alımı Maksadıyla Kullandırılan Krediler
 • Hayvan Alımı Maksadıyla Kullandırılan Krediler


Koopbank kurulduğu günden beri gerek yaygın hizmet ağı gerekse tarımsal ve hayvancılık kredilerinde ihtisaslaşmış personeliyle;

 • Tarımsal girdilerin doğru zamanda ve doğru teknolojiler ile kullanılabilmesi,
 • Bitkisel ve hayvansal üretimde maliyetlerin düşürülebilmesi,
 • Kaliteli ve yüksek verimle üretim yapılabilmesi,
 • Yetiştirilen ürünlerin işlenebilmesi, depolanabilmesi ve kolaylıkla pazarlanabilmesi,
 • Üretimde ileri teknolojilerin kullanılabilmesi,
 • Tarımsal gelir ve refah düzeyinin artırılabilmesi

amacıyla bu alanda faaliyet gösteren gerek tüm kooperatif kuruluşlarının gerekse tarım ve hayvancılıkla uğraşan tüm halkımızın finansman ihtiyaçlarını karşılayarak her kesimden çiftçi ve hayvancısının her zaman yanında olmuştur.Tarım ve hayvancılık sektörüne girdi temini sağlanması için kontrollü olarak kullandırılan bu türdeki kredilerin konusuna göre faizinin tamamı veya bir kısmı devlet tarafından karşılanmaktadır.

 • Tohum Materyali Alım Kredileri
 • Yemlik Arpa Alım Kredileri


HEPi - Kıbrıs'ın Mobil Cüzdanı

Uygulamayı hemen indir, mobil cüzdan hesabına para aktar ve QR kod ile paraya, karta, POS cihazına dokunmadan temassız ödemeye başla!

Hemen İndir

En Son Yeniliklerimiz

Koopbank'tan Üreticilerimize Özel Traktör ve Ekipmanı Kredisi
OPTİMUM İLE YAPACAĞINIZ OKUL ÖDEMELERİNİZİ ÜCRETSİZ 3 TAKSİTE BÖLÜN.
Haydi Optimum'la Tatile