baixar rastreador de celular para pc gratis em portugues voir les tracker facebook iphone 4s mobile spy come gps cell phone tracking device
Menu

Kooperatif Merkez Bankası'nın (Koopbank) düzenlediği, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı işbirliğiyle “Tasarruf, kooperatifçilik ve hayallerim” teması ile ilkokullar arası kompozisyon yarışması gerçekleştiriliyor. Yarışma, ilkokul öğrencilerinin tasarruf bilinci, kooperatifçiliği tanıması ve çocukların hayallerini de içeren kompozisyonları ile açık ve etkili anlatımla çocukların kendilerini ifade etmesini amaçlanmaktadır. Yarışma, çocukların tasarruf, kooperatifçiliği daha net öğrenmesi ve banka bilincin artırılması yönünde büyük katkı sağlayacaktır.

KOOPBANK İLKOKULLAR ARASI KOMPOZİSYON YARIŞMASI DETAYLARI:

Yarışmanın İsmi ve Teması: “Tasarruf, kooperatifçilik ve hayallerim”

Yarışmanın Amacı: İlkokul öğrencilerinin tasarruf bilinci ile kooperatifçiliği tanıması ve çocukların hayallerini de içeren kompozisyon sayesinde açık ve etkili anlatım ile kendilerini ifade etmesi amaçlanmaktadır. Çocukların Koopbank ekseninde kooperatifçilik bilincini daha net öğrenmesi ve banka bilincin artırılması hedeflenmektedir.  

Hedef Kitle: Tüm ilkokul 4. ve 5. Sınıf öğrencileri.  

Yapılacak Ön Hazırlık: Milli Eğitim Bakanlığı ile Koopbank’ın ortaklaşa gerçekleştireceği etkinlik ile Milli Eğitim Bakanlığı, İlköğretim Dairesi Müdürlüğü ile yakın işbirliği içerisinde yürütülecektir. Tüm ilkokul müdürlüklerine yarışma kuralları Mart ayı içinde gönderilecektir. Okul öğretmenlerine, Kıbrıs’ta kooperatifçilik, kooperatiflerin önemi, Koopbank hakkındaki detayları içeren Bilgi Dosyası hazırlanıp ulaştırılacaktır. Yarışma ile ilgili tüm bilgiler www.koopbank.com adresinden ve duyurulacaktır.  

KATILIM KOŞULLARI:

 1. Tüm ilkokul 4. ve 5. Sınıf öğrencileri yarışmaya katılabilir.
 2. Konu, öğretmenler tarafından A4 kağıtlara yazdırılacaktır.
 3. Kompozisyonlar sınıf öğretmenleri gözetiminde kendi sınıflarında tüm okullarda bir ders saati süresince yapılacaktır.
 4. Okullarda yapılacak yarışma sonrasında, okul jürisi yazılan kompozisyonlar arasından değerlendirme yaparak, her okulun en iyi kompozisyonlarını (10’u aşmamak koşuluyla) katılımcı öğrencilerin ayrı ayrı hazırlanacak katılım forumlarıyla birlikte Koopbank Genel Merkezi Halkla İlişkiler ve Reklam Bölümü’ne, elden veya tahaüütlü posta ile zarf içinde gönderilecektir.
 

Değerlendirme

 1. Değerlendirme Koopbank’ın alanında uzman seçici kurul üyeleri tarafından yapılacaktır.
 2. Seçici kurul üyeleri kompozisyonları 100 tam puan üzerinden değerlendirecektir.
 

Ödüllendirme

Yarışmaya katılan ve okul jürisinden geçen tüm katılımcılara katılım sertifikası verilecektir. Dereceye giren ilk 3 öğrencinin ve 3 mansiyon alan öğrencinin okuluna plaket verilecektir.  

Ödül:

Yarışma Birincisi Ödülü: Laptop Bilgisayar, Okula ve Kazanan Yarışmacıya Plaket

Yarışma İkincinin Ödülü: Tablet Bilgisayar, Okula ve Kazanan Yarışmacıya Plaket

Yarışma Üçüncüsünün Ödülü: Dijital Fotoğraf Makinesi, Okula ve Kazanan Yarışmacıya Plaket

Mansiyon 1: Okula ve Kazanan Yarışmacıya Plaket

Mansiyon 2: Okula ve Kazanan Yarışmacıya Plaket

Mansiyon 3: Okula ve Kazanan Yarışmacıya Plaket        

YARIŞMA TAKVİMİ:

Bilgilendirme: Mart Ayı İçerisinde tüm ilkokullara yapılacaktır.

Teslim: 14 Nisan 2017, Cuma

Kazananların Saptanması: 5 Mayıs 2017, Cuma

Ödül Töreni: 12 Mayıs 2017, Cuma    


KOOPBANK BİLGİ DOSYASI

   

KOOPERATİFLER NEDİR?

Kooperatif, insan ihtiyaçlarının karşılıklı yardımlaşma yoluyla giderilmesini sağlamak ve ortakların çıkarlarını korumak amacıyla oluşturulan ekonomik kuruluştur. Kooperatifler insanların ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma, ortak sorumluluk  ile en az maliyetle karşılamak amacıyla kurulan tüzel kişilerdir. Kooperatifler hem kişilerin tek başlarına yapmaya güçlerinin yetmediği işleri bir araya gelerek yapmaları sağlar hem de toplumun kalkınmasına katkıda bulunur. Kooperatifçilik ilkeleri ilk olarak 1937 yılında Uluslararası Kooperatifler Birliği (International Cooperative Alliance-ICA) tarafından mutlak ve ikinci derece ilkeler olarak saptanmış ve birlik tarafından mutlak ilkelerin (serbest giriş, demokratik yönetim, işletme fazlalarının oranlı olarak dağıtılması) zorunlu hale getirilmiştir. Uluslararası Kooperatifler Birliğinin 23 Eylül 1995 tarihinde İngiltere’nin Manchester kentinde toplanan 31. Uluslararası Kooperatifler Birliği Kongresi’nde günümüzde uygulanan 7 ilke onaylanmıştır. Bu ilkeler şunlardır:

 • 1.Gönüllü ve açık üyelik
 • 2.Ortakların demokratik kontrolü ve yönetimi
 • 3.Ortakların ekonomik katılımı
 • 4.Özerklik ve bağımsızlık
 • 5.Eğitim, öğretim ve bilgilendirme
 • 6.Kooperatifler arası işbirliği
 • 7.Topluma karşı sorumluluk
 • KOOPERATİFLER NELER YAPAR?

  Kooperatifler tüm ülkelerde mevcuttur ve Dünya genelinde 1 milyardan fazla insana hizmet ettikleri tahmin edilmektedir. Birçok farklı biçimde ve tüm sektörlerde faaliyet göstermektedirler. Kooperatifler; ihtiyaç duyuldukları her yerde kurulabilmeleri avantajına sahip olmaları nedeniyle yoksulluğun azaltılmasında etkin bir araçtırlar. Ayrıca birçoğu, sosyal ve ekonomik destek sistemlerine, eğitim, sağlık, sigorta, kredi ve diğer gerekli hizmetlere erişim sağlamada önemli katkılarda bulunmaktadır. Kooperatifler; bireylerin, özellikle yoksul insanların, tek başlarına elde etmeleri zor olan ürünler ve hizmetler için katma değer yaratırlar. Bu durum, ortaklara ait kaynakların birlikte verimli şekilde kullanılmasıyla mümkün olmaktadır. Kooperatifler ayrıca küresel ekonomik fabrikada önemli bir dişlidir. Ticaret hacimleri, gelişen ve gelişmekte olan ülkelerin gayrisafi yurtiçi milli hasıla rakamlarının % 3-10’u oluşturmaktadır. Dünyanın en büyük 300 kooperatifine ait bilgilerin derlenmesiyle oluşturulan ICA Kürsel-300 projesine göre 2008 yılında kooperatiflerin toplam ciroları 1,6 trilyon Dolar’a ulaşmaktadır. Sadece bu 300 kooperatifin ciro toplamı, dünyanın 9. büyük ekonomisinin gayrisafi yurtiçi milli hasıla rakamıyla başa baştır.

   KOOPERATİFLER
   • Sürdürülebilir Bir İş Modelidir.
   • Yerel Ekonomileri Güçlendirir.
   • Yaşam Şartlarını İyileştirir.
   • İnsanlara Sorumluluk Kazandırır.
   • Katılımcıdır.
     KOOPERATİFLER İLE İLGİLİ DETAYLAR
  • Kooperatifler tüm dünya genelinde yaklaşık 1 milyar ortağa
  • Kooperatifler yoksulluktan çıkışın yoludur. Kendine özgü modelleri ile; kadınlar, yerli halk ve diğer zayıf gruplar için karşılaştırmalı üstünlük sağlar.
  • Finansal kooperatifler yaklaşık 857 milyon insanaya da dünya nüfusunun % 13’üne hizmet etmektedir. Bu kooperatifler, dar gelirliler için -küresel olarak günlük 2 dolarlık yoksulluk sınırının altında yaşayan 80 milyon müşteriye hizmet etmektedirler. En büyük mikro finans hizmeti sağlayıcılarıdır.
  • Dünya kredi birlikleri konseyi çatısı altında 000kredi birliği 96 ülkede 177 milyon ortağa hizmet etmektedir.
  • Kore’de su ürünlerinin %70’ini; Brezilya’da tarımsal ürünlerin %40’ını; Bolivya’da tasarrufların %25’ini; Kolombiya’da sağlık sektörünün %25’ini; Singapur’da perakende sektörünün %55’ini, Danimarka’da %35’ini ve Macaristan’da %15’ini kooperatifler karşılamaktadır.
  • Bangladeş’te kırsal elektrik kooperatifleri 28 milyon insanahizmet sağlamaktadır; ABD’de 900 kırsal elektrik kooperatifi ülkede elektrik dağıtım hatlarının nerdeyse yarısına sahiptir ve 37 milyon insana hizmet etmektedirler.
  • Kooperatifler kırsal kalkınmada büyük bir rol oynarlar tahminlere göre küresel tarım ürünlerinin %50’sinin kooperatifler aracılığıyla pazarlanmaktadır.
  • Tarımsal kooperatifler, ekonomik üretime kadınların da katılmalarını teşvik ederek gıda üretiminin ve kırsal kalkınmanın artmasını sağlarlar. Tarımsal kooperatifler sürdürülebilir tarımsal uygulamalar kullanır ve gıda güvenliğine katkıda bulunur.
  • Kooperatifler, karşılıklı sigorta şirketleri aracılığıyla sağlık sigortası, hayat sigortası, mülkiyet/hasar sigortası şeklinde sosyal güvence sağlarlar.
       

  KIBRIS’TA KOOPERATİFÇİLİĞİN TARİHÇESİ

  Kıbrıs'ta kooperatifçiliğin oldukça eski bir geçmişi vardır. İlk kooperatifler daha konuyla ilgili yasa çıkmadan 1909 yılında kurulmuştur. Kooperatifler Yasası 5 yıl sonra 1914 yılında çıkarılmıştır. 1925 yılına kadar kurulup faaliyete geçen kooperatif sayısı ise sadece 29 olmuştur. Bu dönemde kooperatifçilik çok sınırlı bir gelişme gösterebilmiştir. Uzun vadeli tarımsal kredi ihtiyacının karşılanması için 1925 yılında Kıbrıs Ziraat Bankası kurulmuştur. Kooperatif kredi şirketleri, hükümet tarafından sağlanan kredilerin kullandırılmasında ve tahsilinde bu bankanın bölgesel acenteleri olarak faaliyet göstermek üzere yetkilendirilmişlerdir. Bu düzenleme kooperatifçilik hareketi için önemli bir teşvik olmuş, 4 yıl içinde 175 kooperatif kurulmuştur. Ancak, kooperatiflerin sadece Kıbrıs Ziraat Bankası'nın acenteleri olarak faaliyet göstermesi pek başarılı olamamış, gerçek kooperatifçilik anlayışına hizmet etmediği ortaya çıkmıştır. Bunun üzerine hükümet kooperatiflerle Kıbrıs Ziraat Bankasının bağlantısını kopararak ayrı bir Kooperatifler Dairesi kurmaya karar vermiştir.  

  KOOPERATİFLER DAİRESİ

  Kooperatifler Dairesi 1935 yılında kooperatifleri yeniden organize etmek amacıyla kurulmuştur. Kooperatifleri bağımsız, demokratik ve mali bakımdan kendi kendine yeterli bir yapıya kavuşturacak programlar uygulamaya konmuş ve başarılı olmuştur. Bazı kooperatifler mali bakımdan kendi kendilerine yeterli olmanın ötesinde ihtiyaç fazlası kaynaklara sahip olmuşlar, bu da Merkezi Kooperatif Bankası'nın kurulmasını gündeme getirmiştir.  

  MERKEZİ KOOPERATİF BANKASI

  Merkezi Kooperatif Bankası 1938 yılında kurulmuştur. Bu bankanın başlıca amacı kooperatiflerin ihtiyaç fazlası fonlarını mevduat olarak kabul etmek ve ihtiyacı olan kooperatiflere kredi olarak kullandırmaktı. Bir başka deyişle birincil kooperatiflerin kendi üyeleri kişilere sağladıkları hizmetleri, Merkezi Kooperatif Bankası'nın üye kooperatiflere sağlaması amaçlanmaktaydı.          

  KIBRIS TÜRK KOOPERATİF MERKEZ BANKASI – KOOPBANK

  1959 yılında Kıbrıs’ın bağımsızlığını kazanmasından sonra Anayasa ve Kuruluş Anlaşması gereğince bu yıla kadar hem Türk hem de Rum kooperatiflerine hizmet veren Kooperatifler Dairesi ve Merkezi Kooperatif Bankası ikiye ayrılmıştır. Türk kooperatiflerine hizmet vermek üzere Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası 9 Eylül 1959 tarihinde 196 Türk kooperatifinin ortaklığıyla kurulmuş ve tescil edilerek faaliyete geçmiştir.

  Kooperatifçiliğin bir tanımı da "Kooperatifler ihtiyaçların çocuğudur" şeklindedir. Koopbank bu tanıma en güzel örneklerden biridir. 1963-1974 yılları arası Kıbrıs Türkünün mücadele günlerinde ülkenin tek organize kuruluşu olmasından dolayı, toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için faaliyet alanlarını bankacılık sektörü dışında genişletmiş, tek tüzel kişilik altında sanayi, ticaret ve hizmetler sektörlerinde de faaliyet göstermeye başlamıştır.  

  GÜNÜMÜZDE KOOPBANK

  Bugün Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası öz kaynakları, mevduat ve plasman hacmi, personel sayısı, yarattığı katma değer ve devlete doğrudan ve dolaylı olarak sağladığı vergilerle ülkemizin en büyük kuruluşları arasındadır.

  Aktif büyüklükte uzun senelerden beri KKTC'nin en büyük finansal kuruluşu konumunda olup, bankacılık sektörünün gerek bilanço büyüklüğünün gerekse mevduat hacminin %23'üne sahiptir.

  Bugün KKTC'de faaliyet gösteren her kooperatif, Banka'nın üyesidir; Banka bu şekliyle ülkemizdeki aktif kooperatiflerin bir üst birimi olarak da faaliyet göstermektedir.

  Bir kooperatif kuruluşu olan banka kooperatif yasalarına tabi olmanın yanında Bankacılık Yasasına da tabidir. Eski Bankacılık Yasası altında bankacılık alanı dışındaki sanayi, ticari ve hizmetler sektörlerindeki faaliyetlerini sürdürebilen Banka 2001 yılında geçirilen yeni Bankacılık Yasası altında finans sektörü dışındaki sektörlerden çekilmiş, bu alanlarda faaliyet gösteren birimleri birer kooperatif şirketine dönüştürerek Banka'nın %100 iştiraki olarak faaliyet göstermelerini sağlamıştır.    


  Kaliteli bir hizmet anlayışı için banka içi eğitimlerimiz devam ediyor.

  Devamını oku: Koopbank Beraber Olmanın Gücü


  Baharın ilk gününde çalışanlarımız aileleriyle birlikte Koopbank Ormanı'na ilk fidanları dikti.

  Devamını oku: Yeşil Bir Kıbrıs İçin Koopbank Ormanı'na İlk Fidanları Diktik


  Koopbank ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin ortak işbirliği ile kullanıma sunulan ve “Üniversiteler Adasının İlk Kampüs Kartı” olarak tanımlanan DAÜ Kampüs Kart uygulaması, DAÜ Tower Restauran’ta düzenlenen bir basın toplantısı ile tanıtıldı.

  Devamını oku: Koopbank - Daü İşbirliğiyle Adada Bir İlk!


  KOOPBANK Yeni Web Sitesi Yayında

  Yenilenmis arayuzu ve zengin icerigi ile Koopbankın Yeni web sitesi yayında.

  Site Tanıtımı

  En Son Yeniliklerimiz

  Anneler Günü Kampanyası
  Optimum Mil Programı
  Dünyanın her yerinde... Önce alışveriş, sonra taksit
  Araç Kredisi Kampanyası